سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – تاسیس و افزایش بی رویه دانشکده های علوم پزشکی در تضاد کامل با قانون توسعه برنامه پنجم بوده که هنوز هم بطور کامل تجهیز نشده اند.

 

نوید ناصری عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان به موضوع موافقت با تأسیس و افزایش بى رویه و بدون کارشناسى دانشکده هاى علوم مختلف پزشکى طى سالهاى ٨۴ تا ٩٢ اشاره کرد و اذعان داشت: این امر در تضاد کامل با قانون توسعه پنجساله پنجم بود که عدم آینده نگری مسئولان امر عاملى شد براى بوجود آمدن معضلى به نام دانشکده هاى فاقد امکانات، اساتید و تجهیزات لازم که هنوز هم به طور مناسب تکمیل و تجهیز نشده اند.
ناصری افزود: فارغ التحصیل کردن دانشجویانى با بنیه علمى و عملى پایین تر از استاندارد در آینده مى تواند یکى از معضلات اساسى نظام سلامت قلمداد گردد.
وی ادامه داد : در مورد تعدد و تکثر دانشکده هاى علوم مختلف پزشکى موجود در کشور، امید مى رود که با دور اندیشى لازم، قوانین مفید و مؤثرى در تغییر کاربرى این به ظاهر دانشکده هاى علوم پزشکى به مراکز درمانى – پژوهشى تخصصى دولتى یا نیمه دولتى و یا خصوصى وضع شود.