دانشگاه فردوسی مشهد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – گفتمان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی و تحلیل می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، این نشست با حضور حین میر معزی دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

سعید عبدخدایی رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشاه فردوسی مشهد درخصوص تبیین اهداف برگزاری این نشست گفت: باتوجه به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی به تشخیص مقام معظم رهبری و بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی مهمترین مساله نظام جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین باید ماهیت، بنیان ها، اهداف، رویکردها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشان تبیین شود.

وی عنوان کرد: در این نشست سیاست های کلان برنامه ششم بررسی و این سیاست ها با موضوع اقتصاد مقاومتی تطبیق داده خواهد شد.