دانشگاه خوارزمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر تاسیس کانون دانش آموختگان در این دانشگاه، با صدور حکمی مسئول کانون دانش آموختگان را منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی با صدور حکمی دکتر فرامرز کنجوری عضو هیات علمی دانشکده فیزیک این دانشگاه را به عنوان مسئول کانون دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع دانش آموختگان دانشگاه و لزوم تأسیس مرکزی رسمی برای شناسایی، ایجاد ارتباط پیوسته دوجانبه و بهره بردن از توان و تجربیات آنان و همیاری و همفکری دوسویه برای ارتقای دانشگاه، به عنوان مسئول کانون دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی منصوب می شوید.»