علوم انسانی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – ظرفیت پژوهشگاه‌های علوم انسانی و تخصصی دستگاه‌‌های اجرایی به منظور پیوست نگاری فرهنگی در کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، نشست اختصاصی کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جمعی از مسئولان پژوهشگاه های علوم انسانی برگزار شد.

در این جلسه « ظرفیت پژوهشگاه‌های علوم انسانی و تخصصی دستگاه‌‌های اجرایی به منظور پیوست نگاری فرهنگی »  بررسی شد.

حسن بنیانیان گفت: با توجه به الزام قانونی مبنی بر لزوم پیوست‌نگاری فرهنگی برای طرح‌های بزرگ در کشور توسط دولت، باید با همکاری پژوهشگاه های علوم انسانی بویژه پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌های و پژوهشگاه‌های مستقل و حوزه‌های علمیه این امر مهم انجام شود.

وی افزود: ما بر اساس تعریف حداکثری از فرهنگ به معنای نظامی از باورها،  مفروضات، ارزش‌ها و نمادها که ادراکات و مناسبات جامعه را شکل می دهد، پیوست نگاری را عملیاتی می کنیم.

رئیس کمیسیون پیوست فرهنگی ادامه داد: پیوست‌نگاری فرهنگی به تنهایی تحولی ایجاد نمی کند اما آغاز حرکت به سمت  تحول اساسی در برپایی تمدن نوین اسلامی است.

وی افزود: تغییرات فرهنگی اعم از تغییرات آگاهانه و ناآگاهانه هدف پیوست نگاری است که باید به تغیر رفتار در چارچوب دستیابی به فرهنگ مطلوب بیانجامد.

بنیانیان افزود: برای تاثیرگذاری بر رفتار فرد ابتدا باید بر روند کسب آگاهی وی تاثیرگذار باشیم که  این آگاهی به تدریج در چهار لایه باورهای بنیادین، ارزش ها، رفتارها و هنجارها و نمادها تأثیرگذار خواهد بود.