سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی و غیر دولتی گفت:سهم دانشگاه غیر انتفاعی در بین داوطلبان کنکور، فقط ۱۱ درصد است و سطح بندی این دانشگاه در شرف تکمیل است.

 

علی آهون منش رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی و غیر دولتی در گفتگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سطح بندی دانشگاه های غیر دولتی اظهار داشت: از داوطلبان کنکور حدود ۱۱ درصد به دانشگاه غیر انتفاعی راه پیدا می کنند که این تعداد در مقایسه با امکانات این دانشگاه و حجم دانش آموزان شرکت کننده در کنکور بسیار کم است.
 
وی بیان کرد : طی جلسه وزارت علوم با اتحادیه دانشگاه غیر انتفاعی، قرار شد که ظرفیت این دانشگاه پس از سطح بندی نهایی، زیاد شود تا این دانشگاه که با بودجه بخش خصوصی اداره می شود به آنچه که لیاقتش هست، برسد.
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیر انتفاعی و غیر دولتی با بیان اینکه با اختصاص سهمیه و نامحدود کردن انتخاب دانشجویان سهم این دانشگاه زیاد می شود ، افزود : سایر دانشگاههای دولتی با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان از خزانه ملی هزینه می شود که با افزایش بخش خصوصی این بودجه می تواند صرف دیگر بخش های کشور شود.
وی در پایان گفت : وزارت علوم در یک سال قبل دانشگاه های غیر دولتی را به مدت ۹ ماه به صورت موقت سطح بندی کرده که تا امروز طبقه بندی این دانشگاه به شکل دائمی انجام نشده است.