1455354064411_lab.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  همزمان با برگزاری همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از نشریه الکترونیکی تخصصی شبکه «شاعا» رونمایی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، اولین همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری با حضور رؤسای آزمایشگاه‌ها و دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پژوهشگاه پلیمر در حال برگزاری است.

در این همایش از نشریه الکترونیکی شبکه شاعا رونمایی شد.

این نشریه حاوی اخبار توسعه مراکز آزمایشگاهی خواهد بود که در آن ضمن معرفی آزمایشگاه‌های شبکه شاعا اقدام به معرفی اعضای این شبکه خواهد شد.

معرفی فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط به HSE از دیگر محتوای این نشریه الکترونیکی خواهد بود. در این نشریه همچنین اعضای شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) ماهانه باید گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.