دانشگاه یزد سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور رئیس دانشگاه یزد گفت: در نشست اخیر هیات رئیسه دانشگاه میزان پاداش و مشوق های مالی از استادان برگزیده کشوری و بین المللی دانشگاه یزد به تصویب رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا فاضل گفت: در این نشست استادان منتخب در چهار گروه استادان نمونه کشوری، استادان منتخب جشنواره خوارزمی، استادان سرآمد علمی و استادان یک درصد دانشمندان برتر دنیا تقسیم‌بندی شدند که براساس شیوه‌نامه این تقسیم‌بندی میزان ارائه پاداش به این افراد تعیین شد.

وی درخصوص میزان تشویق هریک از گروه‌ها گفت: میزان تشویق و پاداش به گروه اول و دوم مبلغ دویست‌میلیون ریال معادل بیست‌میلیون تومان مشخص شد که ۵۰ میلیون ریال آن به صورت نقد و ۱۵۰میلیون ریال به صورت پژوهانه در اختیار استادان منتخب قرار خواهد گرفت.

به گفته مشاور رئیس دانشگاه یزد برای استادان گروه سوم و چهارم مبلغ ۱۵۰میلیون ریال درنظر گرفته شده که ۵۰ میلیون ریال به صورت نقدی و ۱۰۰میلیون ریال به صورت پژوهانه به این افراد تعلق خواهد گرفت.

فاضل تصریح کرد: در بخش پژوهانه اگر طرح و پروژه استادان تجربی باشد به پژوهانه آنها ضریب تعلق می گیرد.