2011170226.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که واکسن پروتئینی و واکسن ژنی، باعث ایجاد مقاومت به عفونت ادراری می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، روناک بختیاری، دانشجوی مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، در طرحی تحقیقاتی با راهنمایی دکتر شهین احمدیان، ضمن بررسی میزان پاسخ سیستم ایمنی موش‌ها ثابت کرد که واکسن پروتئینی و واکسن ژنی، توانسته‌اند پاسخ سیستم ایمنی موش‌ها را تحریک کرده و باعث ایجاد مقاومت در آنها نسبت به عفونت ادراری شود.

در این تحقیق علیه یکی از این فاکتورهای بیماری‌زایی، دو نوع واکسن تهیه شد که ماده موثره یکی از آنها پروتئین و دیگری یک واکسن ژنی بود. برای ارزیابی میزان ایمنی‌زایی این واکسن‌ها از موش آزمایشگاهی استفاده شد و موش‌ها به پنج گروه ۲۰ تایی تقسیم شده و به هر گروه نمونه‌های واکسن و کنترل تزریق شد. با بررسی میزان پاسخ سیستم ایمنی موش‌ها، نتیجه‌گیری شد که واکسن پروتئینی و واکسن ژنی توانسته‌اند پاسخ سیستم ایمنی موش‌ها را تحریک کرده و باعث ایجاد مقاومت در آنها نسبت به عفونت ادراری شوند.

نتایج این تحقیق در حقیقت موفقیت اولیه برای تهیه واکسن علیه عفونت ادراری در دانشگاه تهران است.

بر اساس این گزارش، عفونت دستگاه ادراری، یکی از شایع‌ترین نوع عفونت‌ها در انسان محسوب می‌شود که تحت تأثیر جنسیت و سن، میزان آن تغییر می‌یابد.

«اشریشیا کلی»، باکتری غالب در ایجاد عفونت ادراری است که دارای مجموعه‌ای از ژن‌های کدکننده فاکتورهای بیماری‌زایی است که آن را قادر می‌کند بر سدهای دفاعی دستگاه ادراری و جایگزینی در این ناحیه از میزبان غلبه یابد.