سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس صندوق رفاه دانشجویان از پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان وام ویژه دانشجویان دکتری در سال ۹۵خبر داد.

 

ذوالفقار یزدان‌مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امسال در بحث وام ویژه دانشجویان دکتری در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پرداختی داریم؛ یعنی ۳ میلیارد تومان پرداختی سال ۹۳ به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش پیدا می کند.
یزدان‌مهر درخصوص پرداخت وام ویژه دکتری در سال ۹۵، افزود: سال ۹۳ میزان پرداختی وام دانشجویان دکتری ۳ میلیارد تومان بود که این مقدار در دی‌ماه سال ۹۴ به ۱۱ میلیارد تومان رسید که قطعا افزایش بسیار چشمگیری را در این رابطه داشته‌ایم و تا پایان سال ۹۴ هم این افزایش را شاهد بودیم.
وی بیان کرد: با برنامه‌‌ریزی‌هایی که برای امسال صورت گرفته، در سال ۹۵ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پرداختی داریم یعنی ۳ میلیارد پرداختی سال ۹۳ به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش می‌یابد، که این خبر خوشی برای دانشجویان دکتری است.
یزدان‌مهر با بیان اینکه، صندوق رفاه دانشجویان در سال ۹۵ به تمام دانشجویان دکتری متقاضی دارای شرایط، وام پرداخت می کند، عنوان کرد: به هر دانشجو حدود ۶۰۰ هزار تومان و به هر دانشجوی دکتری پژوهش‌محور نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.