دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – پنجمین کرسی ترویجی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی فردا برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، پنجمین کرسی ترویجی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان آزمون نظریه بزهکاری فارینگتون و ارائه تبیین بوم شناختی آن توسط  صغری ابراهیمی قوام‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

این کرسی ترویجی در روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ساعت ۱۱ در سالن اجتماعات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

در این کرسی احمدبرجعلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و سید سعید کشفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی به عنوان ناقدان بحث حضور داشته و مدیر این نشست علمی حسین اسکندری مدیر مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علامه طباطبائی هستند.