کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه تبریز از اعطای ۴۶۷ میلیارد ریال در قالب ۱۷ فقره انواع وام در طول سال تحصیلی گذشته به دانشجویان دانشگاه تبریز خبر داد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، حسین امامعلی پور با اشاره به افزایش حدود ۲ میلیارد ریالی میزان وام ها در نیمسال دوم نسبت به نیمسال اول، گفت: مجموع وام های اعطاء شده در نیمسال اول مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بود که در نیمسال دوم به مبلغی بیش از ۲۴ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اختصاص کل وام های شهریه و تحصیلی به دانشجویان این دانشگاه افزود: در این دانشگاه برای ۴ هزار و ۵۸ دانشجو وام تحصیلی به مبلغ بیش از ۱۵ میلیارد ریال و برای هزار و ۴۵۰ دانشجو وام شهریه به مبلغ بیش از ۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز اظهار داشت: همچنین وام ضروری برای ۷۴۹ دانشجوی این دانشگاه به مبلغ بیش از دو میلیارد ریال، وام ودیعه مسکن برای ۱۱۴ نفر به مبلغ بیش از ۶ میلیارد ریال، وام ودیعه مسکن مجردی برای ۳۵ نفر به مبلغ ۱۱۹ میلیون و ۹۷۵ هزار ریال، وام تحصیلی دانش هسته ای برای ۳۳ نفر به مبلغ بیش از ۱۷۸ میلیون ریال، وام ضروری کتب تخصصی برای ۴۰ نفر به مبلغ ۱۷۴ میلیون ریال، وام بنیاد علوی برای ۳۸ نفر به مبلغ ۲۴۴ میلیون ریال و وام ازدواج برای ۱۳۳ نفر به مبلغ دو میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی اعطای وام حج عمره، وام ضروری موارد خاص، وام ضروری قهرمان ورزشی، وام ضروری مبتکر، وام بیمه سلامت غیر ایرانی، ضروری دانش هسته ای، وام ضروری نابینا و کم بینا و وام ویژه دکتری را از دیگر وام های پرداخت شده به دانشجویان این دانشگاه عنوان کرد.