رشته صنایع سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزارت علوم گفت: بازنگری برنامه های درسی رشته های فنی و مهندسی به اتمام رسیده و از مهرماه امسال این برنامه ها به طور کامل در دانشگاه ها اجرایی می شود.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پایان سال ۹۴ بازنگری تمام برنامه های درسی دوره های تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی به پایان رسید و برنامه های جدید در این حوزه تدوین شده است.

وی عنوان کرد: در روند بازنگری، تمامی برنامه های درسی حوزه فنی و مهندسی به صورت یک برنامه واحد تحصیلات تکمیلی برای هر رشته تدوین و به نحوی ادغام برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفت.

رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برای بازنگری دروس رشته های فنی و مهندسی مطالعه تطبیقی صورت گرفت که در این راستا برنامه های ۱۰ دانشگاه بزرگ دنیا بررسی شد.

رهایی اضافه کرد: بخش زیادی از برنامه های به روز شده گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی در سایت وزارت علوم بارگذاری شده است و به زودی تمامی این برنامه ها در سایت این وزارتخانه قرار داده می شود.

وی گفت: بخشی از برنامه های مصوب گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی از سال ۹۴ در دانشگاه های کشور اجرا می شود و مابقی برنامه نیز از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.