1425107909797_shariati.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه ساماندهی آموزش‌های مهارتی و ایجاد نظام یکپارچه یکی از بندهای طرح آمایش آموزش عالی است، گفت: ساماندهی آموزش‌های مهارتی لزوما به معنی تجمیع نیست؛ اما تجمیع هم یکی از گزینه‌ها است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در حاشیه مراسم نخستین کنگره آموزش عالی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا وزارت علوم برنا‌مه‌ای برای تجمیع دانشگاه‌های فنی وحرفه‌ای و علمی کاربردی در دست اقدام دارد، اظهار کرد: ساماندهی آموزش‌های مهارتی و ایجاد نظام یکپارچه یکی از بندهای طرح آمایش آموزش عالی است. این مساله که نظام یکپارچه چگونه انجام شود، هنوز در حال بررسی است و زمان می‌برد؛ اما هنگامی که نظام یکپارچه مد نظر باشد، مراکزی که آموز‌ش‌های مهارتی دارند، باید با یکدیگر همکاری داشته و هم‌راستا باشند.

وی افزود: ساماندهی آموزش‌های مهارتی لزوما به معنی تجمیع نیست؛ اما تجمیع هم یکی از گزینه‌ها است. این مساله نیاز به بررسی دارد و در حال حاضر هیچ چیزی در این مورد قطعی نیست. در واقع یکی از تکالیف وزارت علوم این است که راهکاری برای آن پیدا کند.

معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه بین مراکز دانشگاهی که در نظام آموزش مهارتی ورود پیدا کرده‌اند، نباید همپوشانی وجود داشته باشد، گفت: عدم همپوشانی به معنی هم راستا کردن آن‌ها در جهت اهداف نظام در حوزه آموزش‌های مهارتی است.

شریعتی نیاسر با اشاره به برنامه ششم توسعه نیز اظهار کرد: در برنامه ششم موضوعات زیادی وجود دارد؛ اما محور موضوعات توسعه متوازن آموزش عالی، توجه ویژه به استان‌های محروم، ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و توجه به ارتقای کیفی است. امیدواریم برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده و ابلاغ شود تا تکلیف خود را بدانیم.