کنگره حمکت و خرد جندی شاپور سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کنگره «حمکت و خرد جندی شاپور» در روزهای ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۵ برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، اساتید و صاحب نظران می توانند مقالات علمی خود را در محورهای بررسی تاریخی و جغرافیایی جندی شاپور، جندی شاپور در جایگاه یک مکتب پزشکی، جندی شاپور در دوره اسلامی، منبع شناسی مکتب پزشکی جندی شاپور، احیا وصیانت از فضای فیزیکی محوطه باستانی جندی شاپور،  جندی شاپور معاصر، علی بن عباس اهوازی ارائه کنند.

این کنگره فرصتی جهت معرفی تاریخچه غنی علمی و فرهنگی خطه اهواز و دانشمندان برجسته آن خواهد بود.

با توجه به سابقه ارزشمند تاریخی دانشگاه جندی شاپور که از حدود  سال ۲۶۰ میلادی یا ۳۶۸ قبل از هجرت تخمین زده می شود که نشان دهنده زمینه مستعد  فرهنگی، اجتماعی تمدن ایرانیان است. این مرکز نقش بی مانند در شکوفایی و بالندگی پزشکی ایرانی- اسلامی داشته است.

جندی شاپور در جایگاه یک مکتب پزشکی:

مبانی  اندیشه پزشکی در جندی شاپور قبل از اسلام
ویژگی ها و نو آوری های مکتب پزشکی جندی شاپور وتأثیر آن بر مکاتب پزشکی دیگر
استادان، مؤلفان و دانش آموختگان مکتب جندی شاپور
آثار پزشکی و دارو شناسی و دارو سازی مکتب پزشکی جندی شاپور
ردیابی آثار مفقود و ناشناخته علمی مکتب پزشکی جندی شاپور
نظام آموزشی و بالینی در مکتب پزشکی جندی شاپور
واژه ها و اصطلاحات نشأت گرفته از مکتب پزشکی جندی شاپور در آثار مختلف بعد از آن

جندی شاپور در دوره اسلامی

نقش خلفاء عباسی در انتقال پزشکان جندی شاپور به بغداد و تأثیر آنان درپزشکی دوره اسلامی
دستاوردهای مکتب پزشکی جندی شاپور در دوره اسلامی
دلایل افول تدریجی و خاموشی مکتب پزشکی جندی شاپور

بررسی تاریخی و جغرافیایی جندی شاپور

جغرافیای تاریخی و طبیعی جندی شاپور
پیشینه تاریخی شهر جندی شاپور و چگونگی تأسیس دانشگاه و بیمارستان آن
پیدایش و تکامل مکتب جندی شاپور
کاوشهای باستان شناختی جندی شاپور
منشاء و منابع آموزشی پزشکی در مکتب جندی شاپور
ترجمه منابع پزشکی در جندی شاپور قبل و بعد از اسلام
سهم دانش پزشکی ایرانی، یونانی، هندی وسریانی درشکل گیری مکتب پزشکی جندی شاپور
دگرگونی های مکتب پزشکی جندی شاپور پس از ورود اسلام به ایران

زمینه های پیدایی جندی شاپور

ساختارهای فرهنگی اجتماعی

منبع شناسی مکتب پزشکی جندی شاپور

شناسائی و فهرست نگاری منابع، مقالات و تحقیقات جدید مرتبط با مکتب پزشکی جندی شاپور
نقد منابع وپژوهش های جدید مرتبط با  مکتب پزشکی جندی شاپور

حکیم برجسته علی ابن عباس اهوازی

مکتب شناسی علی ابن عباس اهوازی
درمان در مکتب علی ابن عباس اهوازی
حکمای هم عصر علی ابن عباس اهوازی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ادامه حیات جندی شاپور باستانی