اصغز اقامحمدی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – یک دانشمند ایرانی با بیان اینکه باید پژوهش مشتری داشته باشد تا به نتیجه برسد، گفت: در این راستا ضروری است که دانشگاه نیاز صنعت را بداند وصنعت هم به توانایی دانشگاهها اطمینان داشته باشد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر- اصغر آقا محمدی*: باید برای توسعه و ترویج علم برنامه ریزی های مشخصی وجود داشته باشد؛ از سوی دیگر انجام کارهای گروهی در حوزه پژوهش و ایجاد تشکیلات در ابعاد مختلف پژوهشی می تواند موثر و مفید در نتیجه پژوهش باشد.

ضروری است در راستای فرهنگ کارگروهی گام برداریم و پژوهشگرانی برای انجام تحقیقات تیمی تربیت کنیم. اگر تحقیقات و پژوهش به صورت شبکه ای انجام گیرد، بهتر و راحت تر می توان از منابع انسانی و نتیجه پژوهش بهره برد. باید پژوهش در راستای برطرف کردن نیاز مردم باشد.

در حال حاضر، تنها سرمایه کشور ژاپن، منابع انسانی است به طوریکه این منابع انسانی یادگرفته اند با یک مجموعه به صورت تیمی کار کنند و در راستای رشد و تعالی کشورشان گام بردارند؛ این در حالی است که کار تیمی در کشور ما آنطور که باید نیست.

ما باید هدف را برای ارائه خدمات مفید و حساب شده بر مبنای پژوهش به کشور مشخص کنیم.

مهم ترین دغدغه پژوهشی ایرانی ها  قطعا مالی نیست بلکه پشتیبانی مالی برای انجام پژوهش است؛ یعنی باید به صورت واقعی، مشتری پژوهشی وجود داشته باشد.

متاسفانه بین صنعت و دانشگاههای ما، ارتباط خوبی وجود ندارد و تمام مراکزی که خودشان تولید کننده هستند، مراکز تحقیقانی دارند بدون اینکه به توانایی دانشگاهها و نیاز صنعت توجهی کنند.

به نظر می رسد ضروریست که ارتباط مراکز تحقیقاتی با دانشگاه قویتر شود و از دانشگاه بخواهند که یک مسئله را حل کنند. درواقع نباید یک مرکز تحقیقات بدون نیاز به دانشگاه فعالیت کند، چون تحقیقات بی نیاز از دانشگاه نیست.

به تازگی ارتباط بین صنعت و دانشگاه در کشور برقرار شده، ولی این کافی نیست، در صورتیکه این دو می توانند قویتر عمل کنند. باید صنعت، توانایی دانشگاهها را بشناسد و از سوی دیگر، دانشگاه نیازهای صنعت را  بداند.

در حال حاضر، به عنوان مثال یک محقق در انگلستان، پروژه ای را می گذراند که صنعت از آن حمایت کرده و در واقع نیاز کشور به شمار می رود به همین دلیل بهتر است که ماهم این رویه را در کشور پیش بگیریم.

فوق تخصص رشته ایمونولوژی و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو یک درصد دانشمندان برتر جهان*