دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم گفت: دانشگاه ها باید تا پایان سال جاری اسناد راهبردی خود را تصویب کنند که تاکنون ۲۴ دانشگاه اقدام به اجرای این موضوع کرده اند.

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق سیاست وزارت علوم تمامی دانشگاه ها، پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم و پارک های علم و فناوری باید اقدام به تصویب سند راهبردی کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۴ دانشگاه به طور کامل برنامه راهبردی خود را تدوین و در هیات امناهای دانشگاه تصویب کرده اند.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین ۸ پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم نیز اقدام به تدوین و تصویب اسناد راهبردی خود کرده اند.

باقری تاکید کرد: پارک های علم و فناوری کشور نیز موظف به تدوین اسناد راهبردی هستند از این رو تمامی پارک های علم و فناوری کشور نیز اقدام به تدوین و تصویب اسناد راهبردی خود کرده اند.

وی عنوان کرد: اسناد راهبردی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری براساس سیاست های ابلاغی علم و فناوری مقام معظم رهبری، اسناد توسعه کشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور و اسناد آمایش استانی تدوین و تصویب می شود.

رئیس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم تاکید کرد: این مرکز تجربه دانشگاه های بزرگ و برتر کشور را در اختیار دیگر دانشگاه ها قرار می دهد تا این مراکز نیز بتوانند اسناد راهبردی خود را تا پایان سال ۹۵ تدوین و در هیات امنا تصویب کنند.