1460460068291_478427-bacteria.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  یک تیم از محققان آمریکایی برای اولین بار یک پنل زیستی خورشیدی ایجاد کردند که می تواند ۵٫۵۹ میکرووات انرژی تولید کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، این یک گام بزرگ در تکامل انرژی باکتری‌ها برای راه اندازی دستگاه‌های کوچک در مناطق دور افتاده است که در آن جایگزینی باتری به طور منظم امکان پذیر نیست.

به گفته محققان این پژوهش، اگر این پنل زیستی خورشیدی کاربردی در دسترس قرار گیرد، می‌تواند به یک منبع قدرت دائمی برای تامین بلند مدت برق سیستم‌های کوچک تله متری بی‌سیم و همچنین حسگر‌های بی سیم تبدیل شود که از آنها در محل‌های دورافتاده که جایگزینی باتری‌ها به صورت مکرر در آنجا غیرعملی است، استفاده می‌شود.

محققان ۹ سلول بیولوژیکی-خورشیدی (زیستی خورشیدی) را در یک الگوی ۳×۳ برای ساخت یک پنل خورشیدی زیستی مقیاس پذیر به یکدیگر متصل کردند.

این پنل به طور مداوم و بیش از ۶۰ ساعت برق را از فتوسنتز و فعالیت‌های تنفسی باکتری ‌ در ۱۲ ساعت چرخه روز و شب تولید می‌کند.

یک صفحه خورشیدی “سنتی” معمولی بر روی سقف یک خانه مسکونی که از ۶۰ سلول ساخته شده در یک پیکربندی ۶×۱۰ در حدود ۲۰۰ وات برق در یک لحظه معین تولید می‌کند.

در حالی که سلولهای حاصل از این پژوهش، در یک پیکربندی مشابه، حدود ۰٫۰۰۰۰۳۷۲۶ وات برق تولید می‌کنند؛ بنابراین این روش کارآیی چندانی ندارد و چگالی بسیار پایین و بهره وری پایین انرژی آنها، این سلول‌ها را برای کاربردهای عملی نامناسب کرده است اما این یافته‌ها راه را برای تحقیقات آینده در زمینه باکتری هموار می‌کند.

محققان این پژوهش بر این باورند که برای درک بیشتر از سوخت و ساز و انرژی بالقوه این باکتری‌ها در زمینه ایجاد برنامه‌های کاربردی زیستی خورشیدی به تحقیقات بیشتری نیاز است.