سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – وزیر علوم گفت: تعطیلی تقویم تحصیلی دانشگاهی با مدیریت صحیح مشکل‌ساز نمی‌شود.

محمد فرهادی وزیر علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تأثیر تعطیلی تقویم تحصیلی دانشگاهی گفت: تقویم تحصیلی دانشگاهی در ابتدای سال مشخص می شود و براساس آن آموزش‌ها صورت می‌گیرد بنابراین با وجود تعطیلات باید تدریس‌ها به صورت فشرده و با لحاظ تعداد ساعات تدریس انجام شود.
وی افزود: با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی برای تدریس دروس در زمان‌های کافی و مناسب مشکلی ایجاد نمی‌شود.
فرهادی در خصوص ایجاد مرکز علوم اعصاب عنوان کرد: مرکز علوم اعصاب در منطقه ۲۲ تهران تا پایان سال ایجاد می‌شود که رشته‌های مهندسی پزشکی علوم طبیعی و زیستی بیوتکنولوژی نروساینس در این مراکز مورد تحقیق قرار می‌گیرد.