تیمچهسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – تیمچه علی آقای شیرازی از سوی یکی از خیرین آموزش عالی به دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد اهدا شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، با تملک این تیمچه دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد یک گام به اهداف بلند مدت خود که رابطه شهر و دانشگاه است، نزدیک‌تر شد چراکه این تیمچه حلقه اتصال مجموعه دانشکده به بازار تاریخی این شهر خواهد بود.

دانشکده هنر و معماری سال‌ها بود که در پی تملک این بنا با معماری ویژه‌اش برای تکمیل و پاسخ‌گویی به نیازهای فضایی خود، برای در اختیار داشتن فضایی یکپارچه، بزرگ و مسقف بود.

این بنا دو طبقه زیرزمین و همکف را شامل می‌شود. این تیمچه در مجاورت خانه مرتاض قرار گرفته است، مسیر دسترسی اختصاصی نیز از داخل خانه مرتاض به این تیمچه در گذشته وجود داشته که هم اکنون مسدود شده و قرار است دوباره بازگشایی شود و براین اساس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد به این تیمچه متصل می شود.

این فضای اهدایی قرار است به مرکز همایش‌ها و نشست‌های دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد اختصاص یابد.

تیمچه علی آقای شیرازی بخشی از مجموعه تاریخی متعلق به محمد اسماعیل صاحب تاجر شیرازی در بافت تاریخی یزد و در کوی گلچینان یزد است این تیمچه و فضاهای متعلق به آن نزدیک به ۲۰۰ متر مربع زیر بنا دارد.

معماری این فضا بسیار با ارزش و دارای سقف مقرنس زیبایی است که به فضای مرکزی آن شکل می‌دهد. قدمت این بنا به دوره قاجار می‌رسد و به لحاظ فضایی با سایر فضاهای دانشکده هنر، متفاوت است.