کلاس درس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: روند بازنگری سرفصل های درسی این دانشگاه آغاز شده است و از مهرماه امسال بخشی از سرفصل های جدید در این دانشگاه تدریس می شوند.

مختار جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازنگری سرفصل های درسی این دانشگاه که دارای عمر بیش از ۵ سال بودند از سال گذشته در این دانشگاه آغاز شده است و پیش بینی می کنیم در مهرماه امسال بخشی از سرفصل های جدید و به روز رسانی شده تدریس شوند.

وی افزود: برنامه داریم حدود ۷۰ درصد از سرفصل های جدید و به روز رسانی شده دانشگاه را از مهرماه امسال اجرایی کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: فعالیت در خصوص بازنگری سرفصل های درسی این دانشگاه هم راستا با فعالیت های وزارت علوم انجام شده است و دانشگاه بودجه خوبی را برای اجرای این روند در سال گذشته و جاری اختصاص داده است.