حمید میرزاده سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۱ پرونده اعضای هیات علمی این دانشگاه موفق به دریافت ارتقای رتبه علمی شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد از مجموع ۱۵ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اعضای هیات علمی این دانشگاه، با ارتقای رتبه ۱۱ پرونده موافقت شد.

از مجموع پرونده های بررسی شده در این جلسه تعداد ۱۰ پرونده مربوط به ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری و یک پرونده مربوط به ارتقا از دانشیاری به استادی بود.

همچنین با ارتقا رتبه ۲ پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد و ۲ پرونده نیز برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.