دانشجوی خارجی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برنامه داریم در سال جاری ظرفیت پذیرش دانشجوی بین المللی را در این دانشگاه افزایش دهیم.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، مختار جلالی در نشست خبری در دانشگاه تربیت مدرس گفت: مهم ترین برنامه دانشگاه در سال جاری مربوط به پذیرش دانشجوی بین المللی است که این موضوع در برنامه استراتژیک دانشگاه نیز بیان شده است.

وی افزود: برنامه استراتژیک دانشگاه تدوین شده و منتظر تشکیل جلسه هیات امنا برای تصویب این برنامه هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد کاهش داشت که باتوجه به توسعه فعالیت های کیفی در دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه در سال جاری افزایش خواهد داشت.

جلالی اظهار داشت: در سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت که بخشی از این افزایش ظرفیت مربوط به پذیرش دانشجوی بین المللی خواهد بود.

وی عنوان کرد: پذیرش دانشجو این دانشگاه از طریق آزمون های سازمان سنجش و آیین نامه استعدادهای درخشان است که درحال حاضر نیز فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون دانشگاه نیز در سایت این دانشگاه قرار دارد.