دانشگاه علم و صنعت سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: برنامه داریم از توان علمی و پژوهشی اساتید این دانشگاه در راستای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان در سال جاری استفاده کنیم.

محمدعلی برخورداری درگفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان باید بتوانیم دانش را به محصول تبدیل کنیم که برای رسیدن به این اهداف در سال جاری از توان و پتانسیل علمی و پژوهشی اساتید استفاده می کنیم.

وی افزود: اساتید این دانشگاه در پروژه های تحقیقاتی زیادی فعالیت می کنند که با برنامه ریزی باید بتوانیم این پروژه ها را به محصول تبدیل کنیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه های این دانشگاه توسعه شرکت های دانش بنیان در مرکز رشد این دانشگاه است چراکه با توسعه این نوع شرکت ها می توان دستاوردهای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به محصول تبدیل کرد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: برنامه اصلی این دانشگاه در سال جاری توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی است تا براین اساس بتوانیم به اقتصاد دانش بنیان دست یابیم.