سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی -فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: بر اساس برنامه ۵ ساله رویکرد معاونت فرهنگی ایجاد تحول در نگاه فرهنگی است.

طاها هاشمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در طول ۵ سال آینده قطعا سرانه مسائل فرهنگی همچون سرانه مطالعه ، و همچنین سرانه مشاوره در جهت رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت، چراکه این موارد جزو مسائل و موارد کلیدی است و در برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه شده است.
وی با بیان اینکه برنامه راهبردی در گذشته نیز در راستای همین برنامه ۵ ساله تدوین شده است افزود: محورهای متفاوتی را در این خصوص مشخص کرده ایم که از جمله آن میتوان به مسائل دینی و حتی مسائل تفریحی اشاره کرد.
معاون دانشجویی -فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: بر همین اساس مصوب شد تا مقداری از بودجه هرساله دانشگاه ( در حدود ٢ درصد) به حوزه فرهنگی اختصاص یابد تا در حوزه فرهنگی تحولاتی را ایجاد نماید.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات برنامه ۵ ساله در مراحل قبل نیز در هیات امنای استانی عنوان شد و به تصویب رسید و ما امیدواریم تا سال ١۴٠٠ این برنامه اجرایی شده و به سرانجام برسد.