رضا خانی جزنیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکمی دکتر رضا خانی جزنی را به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این حکم درباره به کار گیری همه ظرفیت های دانشگاه در جهت ترویج فرهنگ غنی اسلامی، تعمیق باورهای دینی، رشد فضایل اخلاقی و جلب مشارکت دانشجویان و …. به عنوان بخشی از وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تاکید کرده است.

پیش از این دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه را برعهده داشت.

دکتر رضا خانی جزنی دارای دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای است و پیش از این ریاست دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را برعهده داشته است.

ریاست مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت محیط کار، مدیر گروه دین و سلامت جامعه، مرکز مطالعات دین و سلامت دانشگاه، ریاست شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، عضو شورای دانشگاه و مدیرگروه ارگونومی، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیگر سمت های وی بوده است.