دانشگاه علم و صنعت سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: شهریه پردیس خودگردان این دانشگاه در سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد.

محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افزایش شهریه پردیس خودگردان دانشگاه ها توسط هیات امنای دانشگاه ها به تصویب می رسد و در اواخر سال گذشته هیات امنای این دانشگاه موضوع افزایش شهریه پردیس دانشگاه علم و صنعت را به تصویب رساند.

 وی افزود: افزایش شهریه پردیس خودگردان این دانشگاه از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: پردیس خودگردان این دانشگاه در سال ۹۱ با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی راه اندازی شده است و در رشته های مختلف مهندسی پذیرش دانشجو دارد.