سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس صندوق رفاه دانشجویی از فعالیت ۳۲۰ خوابگاه غیردولتی در کشور و ابطال مجوز خوابگاهای متخلف به عنوان برخوردی جدی خبر داد.

ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویان در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بحث خوابگاه های دولتی و غیردولتی عنوان کرد: درباره خوابگاه های غیردولتی طبق دستورالعملی که دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کردند، شورای نظارت و ارزیابی در هر استانی تشکیل شده و نماینده صندوق رفاه هم در آن حضور دارد. شورای نظارت و ارزیابی علاوه بر بررسی درخواست متقاضی، صلاحیت های عمومی و اختصاصی وی را بررسی می کنند و سپس مجوز می دهند.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل فوق، صدور مجوز نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی به شهرستان های مربوطه واگذار شد این درحالی است که پیش از صدور مجوز خوابگاه های دانشجویی غیردولتی توسط صندوق رفاه دانشجویان انجام می شد.
وی در خصوص برخورد با تخلف خوابگاه داران اظهار داشت: اگر خوابگاه داری تخلف کند بر اساس نظر و بررسی همان شورای نظارت و ارزیابی مجوز خوابگاه باطل می شود.
رییس صندوق رفاه دانشجویی با اشاره به خوابگاه های مجاز و غیرمجاز بیان کرد: اسامی خوابگاه های مجاز در سامانه و سایت صندوق رفاه دانشجویی قید شده است و غیر از موارد مورد تایید این سامانه بقیه خوابگاه های موجود غیرمجاز به حساب می آیند. گفتنی است در حدود ۳۲۰ خوابگاه غیردولتی مجاز در کشور فعالیت می کنند.
وی در پایان درباره برخی مشکلات پیش آمده برای تعدادی از خوابگاه های دانشگاه هنر اصفهان افزود: دانشگاه هنر اصفهان از آنجا که خوابگاه ملکی ندارد از ظرفیت خوابگاه های غیردولتی استفاده کرده و آنها را خود اجاره کرده است. یعنی این خوابگاه ها زیر نظر دانشگاه اجاره شده است و کمی اجاره بهای آن بالا بود. اما صندوق رفاه ورود پیدا کرد و کمکی به دانشگاه نمود تا دانشگاه بتواند آن کمک را به عنوان رهن به بخش خصوصی و غیردولتی دهد که هزینه تمام شده برای دانشجو پایین تر بیاید.