دانشگاه امیرکبیر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال حاضر برنامه ای برای افزایش شهریه پردیس خودگردان این دانشگاه در سال جاری نداریم.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سعی می کنیم شهریه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر را افزایش ندهیم و برنامه ای نیز برای افزایش شهریه برای سال جاری و مهرماه نخواهیم داشت.

وی افزود: افزایش شهریه پردیس خودگردان دانشگاه براساس پیشنهاد معاونت های مربوطه انجام می شود که تاکنون معاونت ها در این زمینه موضوعی مطرح نکرده اند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: افزایش شهریه پردیس های خودگردان دانشگاه ها باید با تصویب هیات امنای دانشگاه ها صورت گیرد که در هیات امنای این دانشگاه موضوع افزایش شهریه مطرح نشده است.