سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: به متاهلین وام ودیعه مسکن ارائه می شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است .

مهندس ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر از بین خوابگاه های موجود در کشور تعداد خوابگاههایی که برای متاهلین در نظر گرفته شده است بسیار کم است.
وی ادامه داد: به متاهلین وام ودیعه مسکن داده می شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است اما در حال رایزنی هستیم که از ظرفیت مسکن مهر استفاده شود و در اختیار دانشگاه ها این ظرفیت ها قرار داده شود.
یزدان مهرافزود: افراد از طریق دانشگاه های در حال تحصیل خود می توانند از میزان این هزینه ها مطلع شوند.
رییس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به بحث اعتبارات لازم برای خوابگاه ها و رضایت از این بخش اظهار داشت: در بحث خوابگاه ها قطعا رضایت کامل را نداریم و تا رسیدن به نقطه مطلوب در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان حداقل کمبود اعتبار داریم. ما برای تجهیز و تعمیر اساسی خوابگاه ها نیز با ۵۵۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار مواجه هستیم که با استفاده از نهادهای عام المنفعه و… درصدد پوشش دهی مناسب تلاش می کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بیشتر خوابگاه ها در اختیار مجرد است که این خوابگاه ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که با توجه به این شرایط قرار دادن بیشتر این ظرفیت به مجردها طبیعی است.