دانشگاه شهید بهشتی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی۹۶ – ۱۳۹۵ در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می کند .

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر دانشگاه شهید بهشتی برای سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵ در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می کند.

زمان بندی آزمون دکتری دانشگاه شیهید بهشتی

نوع آزمون تاریخ آزمون توضیحات
کتبی

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

زمان برگزاری آزمون کتبی(حداکثر ۲ ماده امتحانی به تشخیص گروه مربوطه) و مصاحبه به تفکیک هر رشته، متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

بررسی سوابق و مصاحبه

روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه ۵، ۶ و ۸ خرداد ۱۳۹۵

به داوطلبان توصیه می شود جهت آگاهی از اطلاعات تکمیلی احتمالی بطور متناوب به سایت دانشگاه شعید بهشتی مراجعه کنند.

اطلاعیه های قبلی کان لم یکن تلقی می شود.

 جدول جدید رشته ها و مواد آزمون دکتری متعاقباً اعلام خواهد شد.