دانشگاه تهرانسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی دانشگاه تهران درخصوص اعتراض برخی از دانشجویان در روند بازدید نوروزی مسئولان از خوابگاه های این دانشگاه گفت: نظرات دانشجویان برای مسئولان دانشگاه محترم است.

حسن به نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته رئیس دانشگاه تهران و تعدادی از مسئولان طبق روال سال های گذشته با دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه دیدار نوروزی داشتند که تعدادی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در روند این دیدار اعتراض های خود را بیان کردند.

وی افزود: حدود ۱۰ نفر از دانشجویان پسر خوابگاهی این دانشگاه اعتراضاتی درخصوص خوابگاه های دانشگاه و انتخاب مشاور رئیس این دانشگاه داشتند که مسئولان به اعتراضات دانشجویان گوش کرده و توضیحات لازم را اعلام کردند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران اظهار داشت: برخی از دانشجویان به موضوع واگذاری خوابگاه های این دانشگاه به بخش خصوصی اعتراض داشتند که برای این افراد توضیح داده شد خوابگاه ها زیر نظر دانشگاه فعالیت می کنند و این موضوع صحیح نیست.

به نژاد عنوان کرد: دانشجویان نظرات خاص خود را دارند و مسئولان دانشگاه نیز به نظرات دانشجویان احترام می گذارنند بنابراین مسئولان دانشگاه شب گذشته به اعتراض دانشجویان گوش کردند.