رییس اداره ارزیابی طرح‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، از حمایت ویژه صحا از ۵۰ طرح‌ الکترونیک شرکت‌های فناور پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور خبر داد.