دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدرسه تابستانی سیاست جهانی با هدف بررسی نقش آتی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه خاورمیانه و شمال آفریقا تیرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز سیاست جهانی دانشگاه آزاد برلین با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی تهران در سال ۲۰۱۶ اقدام به برگزاری مدرسه تابستانی سیاست جهانی کرده است.

این مدرسه تابستانی با محوریت مسایل اصلی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مشکلاتی که اتحادیه اروپایی در این منطقه با آنها رو در روست و دستیابی به فرصت ها و تشابهات و اختلاف تفکرات در زمینه های یاد شده برگزار می شود.

داوطلبان شرکت در این مدرسه تابستانی باید دارای مدرک کارشناسی رشته روابط بین الملل و یا رشته های مرتبط بوده و همچنین مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یکی از رشته های روابط بین الملل، علوم سیاسی، اقتصاد، ارتباطات و یا دیگر رشته های مرتبط باشند.