اینترنت دانشگاهها سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – آزمون پیش کارورزی برای اولین بار به صورت الکترونیکی در شهرهای منتخب برگزار شد و الگوی سنجش صلاحیت بالینی استقرار یافت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی اختصاص دارد. در این تحول ۱۲ بسته به دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ماموریت های کاری آنها سپرده شده است و مناطق آمایشی هر کدام به اجرای بخشی از این بسته ها می پردازند.

در بسته «ارتقاء نظام ارزیابی آزمون های علوم پزشکی » سنجش، پذیرش و ارزیابی دانشجویان صورت می گیرد.

سالانه بیش از ۱۰ آزمون در سطح ملی در این حوزه برگزار می شود که توجه به کیفیت و اثربخشی آنها و برنامه ریزی برای ارتقا و بهره مندی از تجربیات بین المللی در این حیطه امری ضروری است.

از مهمترین تحولات در نظام ارزیابی آموزش پزشکی، استقرار الگوی سنجش صلاحیت بالینی است و که در این راه راهنماهای لازم تدوین، دستورالعمل مربوط برای پیاده سازی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

آزمون پیش کارورزی برای اولین بار به صورت الکترونیکی در شهرهای منتخب برگزار شد.

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به عنوان بالاترین آزمون های گروه پزشکی نیز با تحولاتی مواجه شدند و در این راستا آزمون های غیرکتبی با استفاده از رایانه برگزار شد و اعضای هیات علمی با نرم افزار «نجما» (نرم افزار جامع مدیریت آزمون) آشنا شدند.

برنامه ریزی لازم برای برگزاری آزمون های دانشنامه دو نوبت در سال انجام شد.

ارتقاء توانمندی اعضای بورد طراحی آزمون ها و اصلاح نظام طراحی سئوال مطاق با استانداردهای موجود جهانی از دیگر برنامه هایی بود که در این بسته اجرایی شد.