آمبولانس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سال جاری دو دستگاه آمبولانس از اورژانس کشور در این دانشگاه مستقر خواهند شد.

رضا صراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر مکاتبات لازم را برای استقرار آمبولانس در دانشگاه با اورژانس کشور انجام داده است و درحال مکان یابی برای استقرار دو دستگاه آمبولانس در دانشگاه هستیم.

وی افزود: استقرار نیروهای اورژانس نیازمند استانداردهایی است که دانشگاه درحال ایجاد این استانداردها است و امیدواریم به زودی آمبولانس های اورژانس کشور در این دانشگاه مستقر و به دانشجویان  خدمات ارائه دهند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: به دنبال خرید آمبولانس برای مرکز بهداشت دانشگاه بودیم اما با بررسی های صورت گرفته تصمیم به استقرار نیروهای اورژانس کشور در دانشگاه گرفته شد.

صراف تاکید کرد: اولویت مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تکریم دانشجو است و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان نیز در این راستا قرار دارد.