ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از توسعه ارتباطات فرهنگی با دانشگاه های جهان در سال جدید خبر داد.

دکتر سیدضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سال جدید گفت: یکی ازمحورهای جدید این معاونت، در راستای توسعه ارتباطات بین المللی، توسعه ارتباطات فرهنگی با دانشگاه های جهان است.

وی یادآورشد: درصدد هستیم همچنین  از نظر کمی و کیفی انجمن‌های علمی و نشریات دانشجویی را ارتقاء دهیم.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم افزود: امیدواریم در سال جدید فضای امید نشاط، مشارکت در دانشگاه ها توسعه یابد و فرهنگ رضوی با برگزاری جشنواره رضوی گسترش یابد.