دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اعطای دو مدرک به دانشجویان این دانشگاه از سال جاری در این دانشگاه اجرایی خواهد شد.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان این دانشگاه به صورت آزمایشی درتابستان سال گذشته اجرایی شد که برنامه داریم در سال جاری این دوره ها را برای تمامی دانشجویان برگزار کنیم.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای این دوره ها اعطا مدرک مهارتی به دانشجویان است و براین اساس دانشجویان این دانشگاه در زمان فارغ التحصیلی دو مدرک دریافت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص هزینه های اجرای دوره های مهارتی در این دانشگاه گفت: این دوره ها به گونه ای طراحی شده است که دانشجویان بتوانند هزینه های شرکت در دوره ها پرداخت کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: در تابستان سال گذشته تعداد ۲ هزار دانشجوی این دانشگاه در دوره های مهارتی شرکت کردند و مدارک خود را دریافت کرده اند.