پزشک خانواده سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – تخصص پزشک خانواده در ۸ دانشگاه علوم پزشکی و آیین نامه «استفاه از ظرفیت بیمارستان ها برای تربیت پرستار» در قالب بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور راه اندازی و ابلاغ شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، گام چهارم طرح تحول سلامت به تحول در آموزش پزشکی اختصاص دارد. در این تحول ۱۲ بسته به دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ماموریت های کاری آنها سپرده شده است و مناطق آمایشی هر کدام به اجرای بخشی از این بسته ها می پردازند.

خروجی مورد انتظار از «بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور» انطباق برنامه‌های آموزش عالی حوزه سلامت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش و تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سلامت برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان است.

یکی از مهمترین زمینه های تحول در آموزش علوم پزشکی تغییر نگاه در آموزش از بیمار محوری به جامعه محوری و رویکرد پیشگیری است. در این راستا تخصص پزشک خانواده در ۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، مازندران و مشهد ایجاد شد.

اولین دوره آزمون پذیرش در این تخصص در آذرماه ۹۴ برگزار شد و پذیرفته شدگان در اسفندماه ۹۴ در دانشگاهها ثبت نام کردند.

در این حوزه توسعه آموزش پرستاری نیز صورت گرفت و در این مسیر استفاده از ظرفیت بیمارستان ها برای تربیت پرستار، تنوع بخشی به رشته مقاطع علوم پرستاری، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پرستاری و توسعه مقاطع از جمله دکتری تخصصی پرستاری صورت گرفت. 

منطقه آمایشی ۷ شامل دانشگاه های اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد مسئول تشکیل کارگروه توسعه علوم پرستاری هستند و در این مسیر تدوین آیین نامه هیات علمی بالینی پرستاری، تقویت انجمن های علمی مرتبط با پرستاری و گسترش آموزش های مهارتی در این حیطه نیز اجرایی شد.

در این زمینه آیین نامه «استفاه از ظرفیت بیمارستان ها برای تربیت پرستار» ابلاغ و مراحل اجرایی آن در حال انجام است. همچنین  آیین نامه هیات علمی بالینی پرستاری نیز در تعامل با اعضای بورد مراحل نهایی تدوین را طی می کند.

در این بخش سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ نیز تدوین شد.

۵۰۰ صفحه در خصوص برآورد نیروی انسانی سلامت تهیه شده که شامل بانک اطلاعاتی پزشکان و دندانپزشکان، برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴، تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود و تعیین بهترین راهکار جهت پذیرش دانشجویان بومی است.

همچنین بیش از ۱۰۰ راهنمای بالینی بازنگری و آماده برای ابلاغ است.

از دیگر ابعاد مهم آموزش پاسخگو به زور نگهداشتن صاحبان حرف پزشکی است که در این راستا ۳۶۰ مرکز آموزش مداوم فعال مورد اعتباربخشی قرار می گیرند.

پذیرش ۴۷۰ نیروی حد واسط تکنیسین سلامت دهان، تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت و تشکیل کمیسیون های ویژه حمایت از این گروه در دانشگاهها، ارتقای توانمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر با اجرای برنامه آموزش تابستان و تدوین آیین نامه آموزش های مهارتی و حرفه ای از دیگر بخش های این بسته است که اجرایی شده است.