سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از پیش بینی و ایجاد برنامه هایی برای دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران به جهت آشنایی با فرهنگ ایران خبر داد.

فضل الله ایرجی کجوری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جواندر خصوص دانشجویان خارجی که در دانشگاه های ایرانی تحصیل می کنند، گفت: در نظر داریم اگر دانشجوی خارجی در دانشگاه های ایرانی پذیرش می کنیم یک نوع فعالیت فرهنگی برای آنها پیش بینی کنیم .
وی افزود: درواقع گاهی لازم است که به شکل ویژه برای دانشجویان خارجی به جهت آشنا ساختن با فرهنگ و تمدن و وضعیت فرهنگی و علمی کشورمان برنامه هایی را داشته باشیم ضمن اینکه دانشجویان نیز ما فرصت پیدا کنند که فعالیت بین المللی هم داشته باشند.
ایرجی اظهار داشت: بنابراین به طور مشخص برنامه هایی که در راستای فعالیت های نشان دهنده عمق فرهنگ و تمدن و سوابق تاریخی ایران باشد را در آینده خواهیم داشت و در سال ۹۵ برنامه هایی را درباره این موضوع پیش بینی کرده ایم و از فعالیت های فرهنگی و هنری که نشان دهنده تلاش های علمی و فرهنگی دانشگاه های کشور در محافل بین المللی و محافل دانشگاهی یا در دنیای مجازی و رسانه باشند حمایت می کنیم.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بااشاره به فعالیت های پیش بینی شده برای دانشجویان غیر ایرانی گفت: بعضی از دانشجویان خارجی را در جشنواره های دانشجویی مشارکت داده ایم مثلا در جشنواره نشریات دانشجویی دو نفر از برندگان بخش آثار از دانشجویان خارجی بودند.علاوه بر آن لازم است که حداقل اردوهایی مانند اردوهای زیارتی و سیاحتی را برای آنها در نظر بگیریم تا با ایران آشنا شوند و بتوانند مبلغینی برای کشور ما باشند که اطلاعات درستی را به کشورهای خود ببرند.
وی در پایان بیان کرد: در تدارک ایجاد طرحای مذکور برای دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران هستیم اما چون هنوز این برنامه ها به صورت قطعی، نهایی نشده اند بعدا به صورت مشخص اطلاع رسانی می شوند.