کرسی آزاد اندیشی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – ملارد-معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ملارد گفت:راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی به عنوان یکی از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری از دستور کارهایی است که با جدیت درسال جاری در دستور کار قراردارد.

مجتبی شاهقلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تقویت طراوت و نشاط در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه های این شهرستان اظهار داشت:به روسای دانشگاه های فعال در این منطقه تاکید کرده ایم که پویایی و سرزندگی را در کنار رشد علمی به عنوان دو اولویت سازنده در مجموعه تحت مدیریتی خود پیگیری کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ملارد افزود:راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی به عنوان یکی از تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری از دستور کارهایی است که با جدیت در سال جاری در دستور کار قراردارد.

شاهقلیان عنوان کرد:احیای انجمن های اسلامی دانشگاه ها و تشکل های علمی، سیاسی و دانشجویی، مولفه حائز اهمیت دیگری است که در صدر برنامه های علمی و دانشگاهی شهرستان ملارد قرار دارد.

معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری ملارد گفت:دولت نیز به نقد سازنده در فضای علمی و دانشگاهی تاکید ویژه ای دارد و ما نیز به عنوان نماینده دولت در شهرستان ملارد در راستای تحقق این امر خطیر، از هیچ تلاش سازنده ای در دایره ضوابط و قوانین دریغ نخواهیم کرد.

شاهقلیان عنوان کرد:دانشگاه مرده، منفعل و بی تحرک در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و می طلبد با وجود ظرفیت های بالقوه و مستعد موجود، مسیر پیشرفت و توسعه با سرعت و شتاب فزاینده تری طی شود.

وی یادآور شد:دانشجوی پویا و فعال، جامعه را به سمت شکوفایی هدایت می کند و بالعکس خروجی دانشگاه و دانشجویی که صرفا به کسب مدرک و اخذ نمره می اندیشد، آسیب های اجتماعی و ناکارآمدی خواهد بود.