سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد از شناسایی ٢۵٠٠ چهره تاریخی و فاخر فرهنگی طی ١٠٠ سال اخیر توسط واحدها خبر داد.

طه هاشمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص طرح ماندگار مفاخر و مشاهیر گفت: کلیه واحد‌ها در سراسر کشور موظف شده‌اند تا دانشمندان، مفاخر و مشاهیر منطقه مربوط به خود را در طی ١٠٠ سال اخیر شناسایی کنند.
وی اظهار کرد: تا کنون بیش از ٢۵٠٠ نفر از این چهره‌ها شناسایی و معرفی شده‌اند که در ۴ سطح ملی، منطقه‌ای، محلی و بین المللی تقسیم بندی شده‌اند.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: کار اصلی در این بخش از سال ٩۵ آغاز خواهد شد که گروه‌های آموزشی و حوزه پژوهشی دانشگاه پایان نامه‌ها و همچنین مسائل محتوایی را هدایت می‌کنند تا آثار شخصیت و جایگاه این چهره‌های برجسته باز شناخت شوند.
هاشمی تاکید کرد: پیشنهاد کردیم تا لیستی از شخصیت‌های بین المللی ایرانی هم حتما توسط نهادهای مربوط همچون سازمان میراث فرهنگی تهیه شود تا در دبیرخانه یونسکو به ثبت برسد، با این هدف که ایرانی بودن این افراد برای همگان ثابت شود.