سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سازمان امور دانشجویان از بازنگری اختیارات کمیسیون موارد خاص در این سازمان و تهیه پیش نویس آیین نامه شورای صنفی خبر داد.

دکتر ابوالحسن ریاضی معاون سازمان امور دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درمورد فعالیت کمیسیون موارد خاص گفت: فعالیت این کمیسیون در زمینه مسائلی است که برای دانشجویان خارج از اراده خود آن‌ها، در زمینه مسائل آموزشی ایجاد شود. برای مثال بیماری یا مشکلات خانوادگی باعث ایجاد مشکلات آموزشی برای دانشجویان شود،در این شرایط کمیسیون تصمیم می‌گیرد نگاه مساعدی به دانشجو داشته باشد و فرصت دیگری به فرد بدهد.
معاون سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: البته دانشجو باید به کمیسیون مستنداتی ارائه کند و چنانچه کمیسیون پس از بررسی مستندات تشخیص دهد که مشکل پیش آمده خارج از اراده دانشجو است،به دانشجو فرصت دیگری می‌دهد.
وی افزود: اختیاراتی از این قبیل و همچنین اختیارات دیگر کمیسیون جهت تفویض اختیار به دانشگاه‌ها در حال بازنگری است.
ریاضی در ادامه از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه شورای صنفی دانشگاه‌ها خبر داد و درپایان گفت: موضوع دیگر اصلاحاتی است که در زمینه آیین‌نامه شورای صنفی باید اعمال می‌شد که در گردهمایی اخیر معاونین دانشجویی مورد بحث قرار گرفت و پیش نویس این اصلاحات آماده شد و تا قبل از پایان سال جاری جهت تایید و امضا به وزیر علوم ارائه می‌شود.