سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  پنجمین فراخوان طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (دومین فراخوان سال ۹۴) اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس پژوهشی ایسنا، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی با توجه به ماموریت خود از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت‌های مصوب ستاد حمایت می‌کند.

به منظور مدیریت بهتر بررسی و داوری طرح‌های پژوهشی در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی، دریافت طرح در فراخوان اسفندماه ۱۳۹۴ مشابه فراخوان قبل، در سه دسته انجام می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، تمام محققان حوزه علوم و فناوری‌های شناختی باید فرم پیشنهاد طرح‌ را بر اساس دسته‌بندی طرح‌ها دریافت و تکمیل کرده و در بازه زمانی ۲۵ اسفند ماه ۹۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۵ (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری کنند.