سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد از همکاری معاونت آموزشی،پژوهشی، بین الملل و سما پیرامون تهیه و پیشبرد برنامه راهبردی ادبیات فارسی این دانشگاه خبر داد.

طه هاشمی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت:برنامه راهبردی زبان و ادبیات فارسی مدنظر دانشگاه قرار گرفته که مورد تایید مقام معظم رهبری است و دانشگاه آزاد تنها دانشگاهی است که در این زمینه با مسئولیت حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد:این برنامه راهبردی با همکاری حوزه معاونت دانشجویی؛ پژوهشی،بین الملل و سما تهیه و تدوین شده است.
هاشمی با بیان اینکه از حدود هزار نفر عضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی ٧٠٠ نفر در دانشگاه آزاد حضور دارند، افزود:امیدواریم بتوانیم کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور را که تا کنون تعطیل بوده است را مجدد برپا کنیم.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد با اذعان به اینکه تحقق این امر نیازمند همکاری های دولت و سایر ارگان ها همچون سازمان فرهنگی ارتباطات است، خاطرنشان کرد:این سازمان نیز در طی تفاهم نامه ای که با دانشگاه امضا کرده است، متعهد شد و اعلام آمادگی کرد تا در زمینه مذکور با دانشگاه همکاری نماید.
هاشمی خاطرنشان کرد:در حقیقت این برنامه راهبردی نیز جزوه طرح های ملی است که با عنوان طرح های رخدادی از آن یاد میشود ، با توجه به اینکه هر واحد نیز طرح های رخدادی مربوط به خود را تعریف کرده و دو جهت اجرای آن تلاش میکند.