بازدید دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت از خبرگزاری مهر سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت های حوزه اخلاق پزشکی از تشکیل کانون های اخلاق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی و ایجاد دوره های تکمیلی تخصصی اخلاق پزشکی در رشته های مختلف خبرداد.

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کمک حوزه دانشجویی وزارت بهداشت درصدد هستیم تا کانون های اخلاق پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شود و همکاری های بین بخشی در بین آنها گسترش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به نشست هایی که برای این کانون ها برگزار شده اند قرار بر این است که تا پیش از پایان سال کارهای دانشجویی در زمینه اخلاق پزشکی مشخص شود.  در این راستا دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی و معاونت های آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت تلاش می کنند که بحث های اخلاق پزشکی در کشور توسعه پیدا کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: همچنین گسترش اخلاق حرفه ای یکی از برنامه های ما در برنامه طرح تحول سلامت در حوزه آموزش پزشکی است. در همین زمینه برای اساتید برنامه های وسیعی در دست داریم که یکی از این برنامه ها بحث های فلوشیپ های اخلاق پزشکی است.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اخلاق پزشکی را در رشته ها و گرایش های مختلف گسترش دهیم. در این راه هم از ابزار مجازی استفاده می کنیم که اعضای هیات علمی چندان از بستر کار متعارف خودشان دور نیافتند و بتوانند از آن بستر مجازی بهتر استفاده کنند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: این کار باعث می شود که بحث های اخلاق پزشکی با نگاه تخصصی به درون رشته ها مختلف برود و این کار توسعه پیدا کند. همچنین امیدوار هستیم به زودی دستورالعمل برای فلوشیپ های اخلاق پزشکی را طراحی کنیم.

وی اظهار داشت: بحث اخلاق پزشکی هم در زمینه آموزش، هم در زمینه پژوهش های پزشکی، هم در ارائه خدمات خوشبختانه در حال توسعه است و امیدواریم با حرکت های دانشجویی و حرکت در زمینه کدهای اخلاقی رشته های محتلف بتوانیم برخی از بحث های اخلاقی به صورت عملی پیاده کنیم.

معاون وزیر بهداشت درباره آشنایی دانشجویان با قوانین اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی گفت: گروه پزشکی از جمله دانشجویان و استادان آن از جمله گروه های فرهیخته هستند و آنچه مهم است این است که بتوانیم آگاهی ها را در زمینه های آشنایی و آگاهی از قوانین توسعه دهیم.

وی گفت: کاری که کدهای اخلاقی می کنند، آسان سازی بحث های فکری اخلاق پزشکی در صحنه عمل است. بحث های نظری اخلاق پزشکی را در صحنه عمل می آورند. در واقع و موضوعاتی که بحث های عمیق فلسفی را به همراه دارد به کمک کدهای اخلاقی به راهنماهای عملی تبدیل می شود که می توان درباره آن راهنماهای عملی  به راحتی بحث کرد. 

لاریجانی یادآور شد: یکی از مباحث مورد اهمیت که نگرانی هم درباره آن وجود دارد این است که وقتی اطلاعات بیمار در سیستم های فناوری اطلاعات ثبت می شود محرمانه باقی بماند. در این زمینه باید آموزش های لازم به دانشجویان داده شود که برای آن گروهی در دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی تشکیل شده و در حال کار بر روی آن هستند.