جشنواره فارابی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: برگزاری هشتمین جشنواره بین المللی فارابی در جلسه هیات محترم وزیران به تصویب رسید و به زودی جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره برگزار می شود.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند برگزاری هشتمین جشنواره فارابی در کمیسیون فرهنگی دولت بررسی و در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید که متعاقب آن در فروردین ماه سال ۹۵ جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره برگزار خواهد شد.

وی افزود: جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره با حضور وزیر محترم علوم و اعضا شورای سیاستگذاری با محوریت بررسی روند و نحوه اجرای جشنواره برگزار می شود.

رئیس دبیرخانه جشنواره بین المللی فارابی تاکید کرد: امیداوریم تا پایان فروردین ماه بتوانیم فراخوان برگزاری هشتمین جشنواره را منتشر کنیم.

میرزایی خاطرنشان کرد: جشنواره فارابی مهم ترین جشنواره علمی کشور در حوزه علوم انسانی و اسلامی است.