1457938261244_035.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در روند انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود توانست یک گونه ماهی کور جدید را شناسایی و نام‌گذاری کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، فرانک محمدی نژاد چارقوییه، دانشجوی محیط زیست کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی درباره این پروژه گفت: در ایران دو گونه ماهی کور در غار لون لرستان وجود دارد که ماهی کور ایرانی (Garra typhlops (Farashi et al., 2014 از خانواده کپورسانان (Cyprinidae) و سگ ماهی غارزی (Paracobitis smithi (Greenwood, 1976 از خانواده سگ ماهیان (Balitoridae (Nalbant and Bianco,1998 هستند.

وی ماهی کور ایرانی را از گونه‌های اندمیک و کمیاب ایران دانست و ادامه داد: این گونه در لیست قرمز IUCN در جایگاه آسیب‌پذیر قرار دارد و دامنه پراکنش آن محدود به زیستگاه غار لون در استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد است.

محمدی نژاد چارقوییه افزود: محدود بودن پراکنش این گونه در منطقه‌ای کوهستانی و دسترسی مشکل به محل، نداشتن ارزش اقتصادی، عدم شناخت کافی از این گونه و کم اهمیت بودن گونه‌های آبزی در بحث حفاظت گونه‌های حیات‌وحش از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند در امر حفاظت و مدیریت این گونه تاکنون غفلت بسیاری روی دهد.

وی با بیان اینکه در ایران فعالیت‌های حفاظتی برای حفظ جمعیت‌های حیات‌وحش و زیستگاه‌ها، هنوز بصورت سنتی و بر اجرای قوانین و مقرارت شکار و صید اتکا دارند، اظهار کرد: حفاظت بر این اساس و بدون شناخت از زیست‌شناسی و بوم‌شناسی گونه‌ها در کنار مشکلات بسیاری که دارد، موثر به نظر نمی‌رسد.

محمدی‌نژاد چارقوییه گفت: از آنجایی‌که جایگاه سیستماتیک گونه ماهی کور تاکنون با ابهامات بسیاری رو به رو بوده است، رویکردهای نوین علم ژنتیکی نظیر DNA Barcoding می‌تواند برطرف کننده بسیاری از این ابهامات باشند.

وی تصریح کرد: مطالعات قبلی (Hashemzadeh Segherloo et al., 2012 ؛Farashi et al., 2014) نشان داده که این گونه متعلق به جنس Garra است و جایگاه سیستماتیک این گونه به درستی تعیین نشده است.

محمدی‌نژاد چارقوییه افزود: در تحقیق مذکور با بررسی ژن اینترون S7 هسته که بطور موثری برای درک روابط تکاملی بین جمعیت‌ها و گونه‌ها استفاده می‌شود، به شناسایی جایگاه سیستماتیک دو فرم مورفولوژیک همبوم گونه ماهی کور ایرانی Garra typhlops پرداخته شد.

وی با تاکید بر این موضوع که با شناخت حاصل از زیست‌شناسی این گونه می‌توان سنگ بستری برای مدیریت و حفاظت آن فراهم آورد، تصریح کرد: با توجه به نتایج تحقیق و فواصل ژنتیکی معنی‌دار در ژن‌های هسته، مشخص شد این دو فرم مورفولوژیک هم‌بوم، به دو گونه مجزا تعلق داشته که نام‌های Garra levan و G. typhlops برای این دو گونه پیشنهاد شده است.

بر اساس این گزارش، این پروژه به استاد راهنمایی دکتر آزیتا فراشی، استاد مشاوری دکتر محمد کابلی و با همکاری آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد، دکتر مهران قائمی و دکتر مریم ترابی انجام شده است.

ماهی کور جدید