دانشگاه تهران سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: احضار تعداد ۵ دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی به دلیل شکایت خصوصی از این افراد بوده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در اخبار ۲۰ شبکه چهار سیما گفت: در دانشگاه تهران تعداد ۵ دانشجو به دلیل شکایت خصوصی از این افراد به کمیته انضباطی احضار شدند و این احضارها به دلیل فعالیت های صنفی نبوده است.

وی افزود: کمیته انضباطی موظف است اگر در دانشگاه از دانشجویی شکایت شود به پرونده دانشجو رسیدگی کند و دانشجو نیز می تواند در کمیته ای متشکل از حقوقدانان و نمایندگان دانشجویان از خود دفاع کند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: احضار دانشجویان به کمیته انضباطی یک روال معمول است و دانشجو می تواند با ارائه مدارک از خود دفاع کند.

سرسنگی تاکید کرد: از زمان شکایت تا احضار دانشجو به کمیته انضباطی زمان زیادی طی می شود بنابراین موضوع ارتباط احضارهای دیگر دانشجویان دانشگاه ها به کمیته های انضباطی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

وی عنوان کرد: در کمیته انضباطی دانشگاه تهران حتی یک پرونده مربوط به فعالیت های صنفی دانشجویان وجود ندارد و باتوجه به اینکه در این دانشگاه درحال تشکیل شورای مرکزی صنفی دانشجویان هستیم این امر نشان می دهد که دانشگاه تهران از فعالیت های صنفی دانشجویان حمایت می کند.