دکتر محمد روشن سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گفت: دنبال قبض و توسعه غیر منطقی دانشگاه ها نیستیم بلکه باید دانشگاه ها در جایگاه خود به صورت منطقی توسعه داده شوند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمد روشن در نشست با مسئولان دانشگاه های استان بوشهر اظهار داشت: در این شرایط زمنیه تعامل مناسب با دانشگاه های معتبر خارجی و منطقه ای کشورهای مسلمان فراهم می شود.

وی تصریح کرد: در توسعه دیپلماسی علمی زمینه حضور استادان کشورهای دیگر به ایران و استادان ایرانی در آن کشورها فراهم می شود که با هم افزایی ایجاد شده زمینه تولید دانش به سطح بالاتری ارتقا می یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین در شرایط پسابرجام و برداشتن تحریم ها امکان تجهیز آزمایشگاه های مراکز آموزش عالی نیز به نحو مطلوبی فراهم می شود.

وی گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه ای که دولت تقدیم کرده، بخش هایی را که مربوط به تامین اعتبار تجهیز آزمایشگاه هاست، تصویب و تائید کند تا گام خوبی برای نوسازی آزمایشگاه ها برداشته شود.

روشن در خصوص طرح آمایش آموزش عالی کشور نیز گفت: این طرح ضمن آمایش از حیث عرضه و تقاضا، باید دانشگاه ها را به جایگاه خودشان برگرداند و در موارد نیاز توسعه منطقه ای دهد .

وی تاکید کرد: دنبال قبض و توسعه غیر منطقی دانشگاه ها نیستیم بلکه باید دانشگاه ها در جایگاه خود به صورت منطقی قبض و توسعه داده شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هر توسعه ای باید براساس استانداردهای علمی در کشور یا استانداردهای بین المللی و جهانی باشد در غیراین صورت این توسعه غیر منطقی است.

وی در خصوص مستند سازی اموال غیرمنقول دانشگاه ها نیز گفت: دانشگاه ها باید در این خصوص دقت نظر لازم داشته باشند و اجازه ندهند برخی از افراد سودجو بخواهند با سند سازی این اموال را تصرف کنند.

وی در خصوص طرح نظام جامع آموزش تربیت بدنی حرفه ای و مهارتی گفت: این طرح در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود و تاکنون سه ماده آن به تصویب رسیده است.

روشن گفت: براساس این طرح نهاد ملی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای ایجاد می شود که وظیفه آن نظارت و هدایت همه فعالیت ها در حوزه تربیت فنی و حرفه ای است.

وی اظهار کرد: آموزش مهارتی در سه حوزه دولتی، غیردولتی و تعاملی و در مشارکت بین المللی نیزدر قالب مجازی، حضوری و نیمه حضوری است.

روشن افزود: با ارتباط ایجاد شده پسا برجام بین دانشگاه های داخلی و خارجی متقاضیانی که مایل هستند در ایران به حرفه آموزی بپردازند و یا استادهای حرفه ای ایرانی را قبول دارند و امکان حضور مستمر در ایران را ندارند، می توانند در آموزش های نیمه حضوری شرکت کنند.