کلاس درسسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد گفت: طی صبحت های صورت گرفته قرار است بنیاد شهید شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه را تا ترم آینده تسویه کند.

محمدتقی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد توسط بنیاد شهید به این دانشگاه پرداخت نشده است که طبق تفاهم نامه منعقد شده میان بنیاد شهید و دانشگاه آزاد قرار است شهریه این دانشجویان تا ترم آینده تسویه شود.

وی افزود: حدود ۶ ترم است که بنیاد شهید شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه را پرداخت نکرده است که طی ماه های گذشته بخشی از این شهریه ها پرداخت شد و حدود یک چهارم باقی مانده نیز تا ترم آینده تسویه خواهد شد.

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد تاکید کرد: طبق دستور رئیس دانشگاه آزاد هیچ یک واحدهای دانشگاه حق برخورد با دانشجویان شاهد و ایثارگر درخصوص شهریه را ندارند چراکه رابطه مالی این دانشگاه با دانشجویان شاهد و ایثارگر نیست بلکه با بنیاد شهید است.